0
Há cảo Xem tất cả
150,000 đ   140,000 đ
150,000 đ   140,000 đ
150,000 đ   140,000 đ
150,000 đ   140,000 đ
Bánh bao Xem tất cả
120,000 đ   105,000 đ
120,000 đ   105,000 đ
120,000 đ   105,000 đ
120,000 đ   105,000 đ
Xíu mại Xem tất cả
150,000 đ   140,000 đ
150,000 đ   140,000 đ
150,000 đ   140,000 đ
150,000 đ   140,000 đ
Dimsum chiên Xem tất cả
150,000 đ   140,000 đ
170,000 đ   160,000 đ
170,000 đ   160,000 đ
15,000 đ   140,000 đ
Hải sản Xem tất cả
199,500 đ   189,500 đ
206,500 đ   196,500 đ
217,000 đ   205,000 đ
219,000 đ   211,500 đ